SHARP TV - Rwanda
SHARP TV TV & Vidéo, Kigali City
40,000 RWF